Veel gestelde vragen m.b.t. de duur van de zwemopleiding

Het landelijke gemiddelde (van ruim 2000 lesaanbieders) ligt momenteel op 51 klokuren voor het A-diploma. Dit vertaald zich naar circa 68 lessen van 45 minuten. Voor het B- en C-diploma moet er rekening gehouden worden met 12 tot 16 lessen gemiddeld voor elk diploma. Dit zijn goede vuistregels om rekening mee te houden. Voor een uitgebreid artikel over de duur van het traject leest u hier verder.