Licentiesysteem zwem ABC

Wetterwille doet mee aan belangrijke pilot

Samen met een aantal andere zwem-ABC aanbieders doet Wetterwille dit jaar mee aan de pilot 'Licentie systeem zwem-ABC' van het NPZ/NRZ.

Doel van deze pilot is om de kwaliteit van het zwem-ABC te verbeteren en te komen tot een systeem waarin aanbieders aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om de diploma's van het NPZ/NRZ te mogen uitgeven.

Er zullen nadere eisen gesteld worden aan accommodaties, opleidende instanties en personeel.

Ook de kwaliteitscontrole bij opleiders en tijdens examens zal anders ingevuld worden.

Zo'n 15 opleiders uit de branche zullen participeren in de pilot. Hieronder zijn grote baden, zwemscholen (ondergetekende) en zwemverenigingen.

Het zal voor ouders makkelijker worden te kiezen voor een betrouwbare opleider die voldoet aan alle eisen van deze moderne tijd.

Wij verlenen van harte onze medewerking aan deze pilot omdat wij een groot pleitbezorger willen zijn voor kwalitatief goed en veilig zwemonderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*